„Знакът за качество на БАВ“ ще гарантира надеждността на вик материалите влагани в проекти

Българската асоциация по водите стартира проект, който цели да повиши надеждността на ВиК материалите, влагани при изграждането на проекти у нас. Организацията въведе маркировка „Знак за качество на БАВ“ за пластмасовите тръби, която гарантира, че върху даден продукт е извършен стриктен, допълнителен контрол по ясно описани стандарти и методика.

Маркировката не е задължителна, но дава сигурност на инвеститора.

Всяка компания, независимо дали българска, или чуждестранна, вносител, или производител може да внесе заявление с желание да получи „Знак за качество на БАВ”.

„Използването на качествени материали несъмнено ще доведе до редица позитиви в дългосрочен план. Част от тях са намаляване загубите на вода, спестяване на значителни средства на общините за отстраняване на аварии в сектора, предотвратяване на неудобствата за населението при разкопаване на улици, опазване на околната среда и др.

Желанието ни е да подпомагаме процеса на изпълнение на водните проекти и да гарантираме устойчивост след реализацията на обектите.

Затова и се нагърбваме с отговорната задача да инспектираме доставяните в страната ВиК продукти.“, подчерта председателят на БАВ инж. Иван Иванов.

„Инициативата ни е амбициозна, но несъмнено ще даде добри резултати. Преследваните цели са няколко. Понижаване броя на авариите, които всеки един гражданин на страната заплаща. Подобряване качеството на използваните в подземната инфраструктура продукти. Развитие на лоялна конкуренция в производството и доставките на тръби на българския пазар. За осъществяването на тези цели сме отговорни всички ние - екипът, който работи по проекта и ангажираните в сектора лица“, отбеляза директорът на Дирекция „Знак за качество на БАВ“ инж. Александър Маринчев.

„Акцент поставяме върху извършването на качествен контрол”.

Проверките на пластмасовите тръби ще се случват само и единствено без предупреждение. Това е съществената разлика от ставащото в страната към момента“, допълни експертът.

Проектът започва с издаването на „Знак за качество на БАВ“ конкретно за пластмасови тръби, защото те намират изключително широко приложение в инфраструктурните проекти и представляват около 10 % от общата стойност за изграждане на един обект.

„Знакът за качество на БАВ“ е аналог на доказали се във времето европейски маркировки

като ГРИС в Австрия, ЕнПиЕм в Норвегия, КИВА в Холандия. „Практиката показва, че те работят ефективно в редица развити страни, повече от 20-30 години“, коментира инж. Маринчев. Той допълни още: „Всички ние знаем, че достъпът до съоръженията положени в подземната инфраструктура е ограничен. Честите аварии при тях обаче са факт. Причина за това могат да бъдат не само лошото изпълнение и експлоатация на обектите, но и ниското качество на вложените материали“.

Два са договорите за издаване на маркировката „Знак за качество на БАВ“, които Асоциацията подписа преди началото на Новата година.

Първият бе сключен на 26 ноември 2013 г., с един от най-големите международни производители на тръби и фитинги - Пайплайф България. Две седмици по-късно стана факт и договорът с дружество Юроком 2000, което предлага богата гама европейски ВиК продукти на родния пазар.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени