Събития

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”2015 ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”2015
Българските асоциации за безизкопни технологии и по водите, които са членове на Индустриален клъстер подземна инфраструктура за поредна година ще партнират на Годишната конференция „Стратегическа инфраструктура”. Десетото издание на събитието ще се провед
прочети повече...
“GEO PROJECTS 2014 - МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ В ГЕОТЕХНИЧЕСКО И ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО “GEO PROJECTS 2014 - МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ В ГЕОТЕХНИЧЕСКО И ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ В ГЕОТЕХНИЧЕСКО И ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО “GEO PROJECTS 2014 организира „Геоинженеринг клъстер“ООД”.
прочети повече...
Иновативни технологии бяха представени във Варна Иновативни технологии бяха представени във Варна
Варна бе домакин на двудневен Технически семинар с демонстрация на иновативни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура. Семинарът се проведе вчера и днес, 18 и 19 март в базата на ВиК – Варна.
прочети повече...
Иновативни технологии бяха представени в Бургас Иновативни технологии бяха представени в Бургас
Бургас е домакин на демонстрация на технологии за подземната инфраструктура, част от двудневен Технически семинар, който се провежда днес и утре на територията на Пречиствателна станция за отпадъчни вoди /ПОСВ / – Бургас, край езерото Вая.
прочети повече...
Иновативни технологии бяха представени в Пловдив Иновативни технологии бяха представени в Пловдив
Вчера и днес, Пловдив бе домакин на двудневен Технически семинар с демонстрация на технологии за подземната инфраструктура.
прочети повече...
Иновативни технологии бяха представени в Стара Загора Иновативни технологии бяха представени в Стара Загора
Тази седмица Стара Загора бе домакин на двудневен Технически семинар с демонстрация на технологии за подземната инфраструктура.
прочети повече...
Технически семинари с демонстрация на технологии за подземната инфраструктура Технически семинари с демонстрация на технологии за подземната инфраструктура
Поредица от Технически семинари с демонстрация на ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДЗЕМНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ще проведе Индустриален Клъстер Подземна инфраструктура от 11 до 19 март 2014 в четирите най-големи български градове.
прочети повече...
Технически семинар с демонстрация Технически семинар с демонстрация
Поредица от семинари с демонстрация ще проведе Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура.
прочети повече...
Намаляване  загубите на вода във водоснабдителните системи Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи
На 11 и 12 ноември 2013 г., в Интер Експо център в София ще се проведе шестата по ред конференция Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи, организирана от Българска асоциация по водите.
прочети повече...
Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ
На 26 ноември 2013 г. , в София ще се проведе конференцията Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ, организирана от Българска асоциация по водите и Камарата на строителите в България.
прочети повече...

Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени