Иновативни технологии бяха представени във Варна

19.03.2014г.

Варна бе домакин на двудневен Технически семинар с демонстрация на иновативни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура. Семинарът се проведе вчера и днес, 18 и 19 март в базата на ВиК – Варна.

Събитията са част от реализирането на стратегията на Индустриален Клъстер Подземна инфраструктура /ИКПИ/ за повишаване информираността на специалистите от сектор инфраструктурно строителство, относно съвременните технологии за подобряване на подземната инфраструктурата, в съответствие с европейските и световни стандарти за качество и опазване на околната среда.

Във Варна Техническият семинар с демонстрация се осъществява в партньорство с ВиК – Варна. Демонстрациите откри инж. Иван Иванов – изпълнителен директор на ИКПИ. Гости на откриването бяха Областният управител на Варна Иван Великов, Управителят на ВиК – Варна Валентин Вълканов. В семинара участваха представители на ВиК – Варна, Добрич и Русе, проектанти, фирми в сферата на изграждането и рехабилитацията на тръбопроводна инфраструктура и  строителството.

Участниците се запознаха с техниката и възможностите, които предоставят  безизкопните технологии за рехабилитация и изграждане на тръбопроводи. Във втория ден, по време на  теоретичната част на семинара, членове на Индустриален Клъстер „Подземна Инфраструктура” представиха подробно технологиите „Управляемо Хоризонтално Сондиране”, „Микротунелиране”, „Набиване с пневматичен чук на обсадни тръби”, „Рехабилитация на тръбопроводи чрез полагане на облицовка с втвърдяване на място” , „Рехабилитация на тръбопроводи чрез спирално навити ленти”.

Събитията се реализират по проект  "Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проведеният във Варна двудневен технически семинар бе последният от серия от четири семинари с демонстрации, които се проведоха от 11 до 19 март 2014 в четирите най-големи български градове извън столицата: Стара Загора, Пловдив, Бургас и Варна.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени